حمل و نقل کالا برای طرح های اقساطی بانکی رایگان میباشد