مدارک مورد نیاز جهت احراز صلاحیت، فروش اقساطی شرکت رهاوردکالا ایزدی

  1. تصویر پرینت معدل حساب با مهر تایید بانک (حساب دسته چک)

  2. تصویر گواهی اشتغال به کار از سازمان مربوطه

  3. تصویر مدارک احراز محل زندگی (تصویر قبض برق یا تصویر اجاره نامه)

  4. کد ملی صاحب چک ( متقاضی )

  5. کد ملی صاحب چک ضمانت

فرم ارسال مدارک

برای ارسال مدارک به شرکت از این فرم استفاده نمائید

مرحله 1 از 2