تسهیلات رفاه کالا

برای دریافت پیش فاکتور بانک رفاه اینجا  کلیک کنید و در صفحه ای که انتقال می یابید نسبت به تکمیل فرم مربوطه  متعلق به شرکت رهاورد کالا ایزدی اقدام نمائید.