طرح واگذاری گوشی موبایل اقساطی به کارکنان بانکها و ادارات

با نرخ سود بازاری کمتر از یک درصد ماهانه  !

اقساط تا 36 ماهه

فقط با دریافت 6% پیش قسط  از مبلغ گوشی

منوط به عقد قرار داد با ادارات  مرکزی بانک یا شرکت ها و نهاد ها

مسئولین  رفاه بانکها یا ادارات برای عقد قرار داد موبایل اقساطی با ما تماس بگیرند

این پیشنهاد در هیچ شرکتی به شما داده نمیشود .

با توجه به افزایش لجام گسیخته قیمتها و عدم توانایی خرید نقدی کالا توسط کارکنان

با عقد قرار داد واگذاری گوشی موبایل اقساطی با شرکت رهاورد کالا و سایت اقساطی نت

همکاران خود را با اعطای وامهای طولانی مدت تشویق نمائید !

گوشی خدمتتون                  رهاورد کالا