فروش اقساطی موتورسیکلت

فروش اقساطی ۳۶ ماهه موتور سیکلت با نرخ ۱۵ درصد بانکی  شرکت رهاورد کالا آغاز شد .

متقاضیان میتوانند  نسبت به اخذ پیش فاکتور و مراجعه به بانکهای طرف قرار داد ،  برای خرید اقساطی موتور سیکلت اقدام نمایند

فروش اقساطی موتورسیکلت