بازنشستگان کشوری که از بانک صادرات حقوق دریافت میکنند  میتوانید کالای اقساطی خود را بدون ضامن از ما تهیه کنید